Marknadens bästa verktyg för
ordning och reda bland Kemikalierna!

Chemsoft är det kompletta verktyget för kemikaliehantering för företag som använder kemiska produkter

Smarta lösningar för en enklare
kemikaliehantering


Med Chemsoft har du alltid koll på dina kemikalier. Hanteringen
av dina säkerhetsdatablad är dokumenterad och säker. Du slipper
administration och kostsam framtagning av kemikalielistor och
redovisningar. Med Chemsoft kan företaget uppfylla lagkraven
och fokusera på att minska antalet kemikalier och minska riskerna.
Logga inAnvändarnamn
Lösenord

© 2021 Explizit Chemsoft AB
Om oss